JOOGA

Matalan kynnyksen joogaopetusta kaiken ikäisille: rentoa ja samalla sopivasti haastavaa matkalla kohti tyyneyttä.

Jooga tulee sanskritin kielen sanasta “yui”, joka tarkoittaa yhdistymistä ja yhteen liittämistä. Vanhoissa joogateksteissä tällä viitataan siihen, kuinka joogan harjoittaminen liittää individuaalisen tietoisuutemme universaaliin tietoisuuteen, ja näin ollen saavutamme harmonisen tilan.

Jooga tarjoaa meille kanavan, jolla voimme tutkailla kehoamme, mieltämme ja sieluamme. Yhtenäistämällä koko olemuksemme, luomme enemmän tasapainoa ja syvempää yhteyttä kokonaisvaltaisesti sisällämme. Tämä säteilee myös ulos päin ja vaikuttaa siihen, miten koemme ulkomaailman. Tärkeintä on se, miltä asanat ja hengitysharjoitukset tuntuvat sinussa, ei se miltä näytät ja kuinka venyvä olet. Lempeys itseämme (ja muita) kohtaan on välttämätöntä kiireisessä ja kilpailukeskeisessä yhteiskunnassa. Opetan hathaa,lempeää flowta, jooga nidraa ja restoratiivistä joogaa.

Hathajooga

Suurin osa joogatyyleistä pohjautuu hathajoogaan. Hatha tarkoittaa sanskritiksi voimakasta ja tarkoituksellista. Se pohjautuu sanoihin ha, joka tarkoittaa aurinkoa ja tha, joka tarkoittaa kuuta. Näillä viitatataan maskuliini- ja feminiinienergioihin, jotka ovat läsnä meissä kaikissa. Maskuuliinienergia ilmenee aktiivisena ja lämmittävänä ja feminiinienergia puolestaan rauhoittavana ja viilentävänä. Tarkoituksena on tasapainoittaa ja yhdistää näitä energioita koko olemuksessamme asanoiden, meditaation ja tietoisten hengitysharjoitusten avulla. Harjoitus vaihtelee hidastempoisuuden ja dynaamisuuden välillä. Kehoa vahvistetaan myös pysymällä asanoissa pidempään.

SLOW FLOW

Vinyasa tarkoittaa sanskritin kielellä “sijoittaa erityisellä tavalla”. Tällä viitataan asananoihin ja niiden välisiin siirtymiin. Tietoinen hengitys on myös oleellinen. Slow Flow on Hathajoogan ja Vinyasa Flown yhdistelmä. Harjoituksessa liikutaan hitaasti ja rauhallisesti asanoiden välillä ja osissa asennoissa ollaan useamman hengityksen ajan. Harjoitus kehittää liikkuvuutta ja vahvistaa sekä kehoa että mieltä.

Restoratiivinen jooga

Restoratiivinen joogaharjoitus aktivoi parasympaattista hermostoa, joka puolestaan rentouttaa kehoa ja mieltä. Asennoissa ollaan pidempään ja kehoa tuetaan mahdollisimman hyvin erilaisilla apuvälineillä. Lisäksi huomio tuodaan tietoiseen ja rauhalliseen hengitykseen. Yhdessä nämä tukevat kehoa päästämään irti ylimääräisistä jännityksistä.