JOOGA NIDRA

Jooga Nidra on verbaalisesti ohjattu meditaatioharjoitus, joka voi tuoda helpotusta insomniaan, stressin oireisiin, ahdistukseen ja erilaisiin kiputiloihin. Samalla se voi olla syvästi rentouttava matka kehon ja mielen eri kerroksiin.

Jooga Nidra -harjoitus kestää 30-45 minuuttia ja useimmiten sessiossa ollaan maaten mahdollisimman mukavassa asennossa.

Session aikana keskitytään intention luomiseen, sisäisen hyvinvoinnin tuntemiseen, hengitykseen, kehon tuntemuksiin, ajatuksiin, tunteisiin, olemisen kokemiseen ja tietoisuuden tutkimiseen eri tasoista käsin. Ohjaamani jooga nidra eroaa perinteisestä jooga nidrasta muun muassa siten, että ohjaaja ei sanele valmiita mielikuvia harjoituksen aikana vaan harjoittaja pystyy itse valitsemaan, millaisten asioiden kanssa hän haluaa mahdollisesti työskennellä kunakin hetkenä.

Jooga Nidra sai alkunsa Intiassa

Vanhimmat tekstit, joissa jooga nidra mainitaan, on löydetty noin 700 eaa. Nidra tarkoittaa sanskritin kielellä joogin unta. Tällä tarkoitetaan unen ja valveilla olon välitilaa, jota kutsutaan nykytieteessä hypnagogiseksi tilaksi. Harjoituksen tarkoituksena on syvärentoutuminen ja se luokitellaan myös meditaatioksi, jossa voimme tietoisesti kohdata sisäistä maailmaamme hyväksyen kaiken, mitä kunakin hetkenä nousee pintaan kehomme ja mielemme tasolla. Kohtaamalla ajatuksiamme, kehon tuntemuksiamme ja tunteitamme tietoisesti, hyvinvoinnin on mahdollista kasvaa, sillä pystymme hyväksymään ja ymmärtämään paremmin, mitä sisäisestä maailmastamme nousee pintaan.